các bon
1.たんそ 「炭素」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỐソ、ス
THÁNタン