các cấp
danh từ
1.かくきゅう 「各級」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ các cấp

1. ủy ban nhân dân các cấp
各級人民委員会

Kanji liên quan

CÁCカク
CẤPキュウ