các dân tộc vừa và nhỏ
câu, diễn đạt
1.ちょうしょうしょこっか 「中小諸国家」 [TRUNG TIỂU CHƯ QUỐC GIA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỂUショウ
TRUNGチュウ
QUỐCコク
GIAカ、ケ
CHƯショ