các đảo
1.しょとう 「諸島」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẢOトウ
CHƯショ