các dây ở xương sống
câu, diễn đạt
1.せきずい 「脊髄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỦYズイ、スイ