các loại
danh từ
1.かくしゅ 「各種」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ các loại

1. các loại chim
各種の鳥
2. hình thành từ các yếu tố
各種の要素から成る
3. các loại đồ ăn
各種の食べ物

Kanji liên quan

CÁCカク
CHỦNGシュ