các môn thể thao tổ chức trên dãy An-pơ
danh từ
1.アルペンしゅもく 「アルペン種目」​​
câu, diễn đạt
2.アルペンしゅもく 「アルペン種目」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
CHỦNGシュ