các nước Bắc Âu
câu, diễn đạt
1.ほくおうしょこく 「北欧諸国」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
ÂUオウ
CHƯショ
BẮCホク