các sự việc
câu, diễn đạt
1.しょじ 「諸事」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
CHƯショ