các thần ở trên trời và trái đất
câu, diễn đạt
1.てんじんちぎ 「天神地祇」 [THIÊN THẦN ĐỊA CHỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
ĐỊAチ、ジ
THẦNシン、ジン
CHỈギ、キ、シ