các tiểu vương quốc A-rập thống nhất
câu, diễn đạt
1.アラブしゅちょうこくれんぽう 「アラブ首長国連邦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
BANGホウ
LIÊNレン
TRƯỜNGチョウ
THỦシュ