các vấn đề nội bộ
câu, diễn đạt
1.ないかん 「内患」 [NỘI HOẠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
HOẠNカン