cácbon
danh từ
1.たんそ 「炭素」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cácbon

1. Sợi cácbon
炭素繊維

Kanji liên quan

TỐソ、ス
THÁNタン