cách bơi dùng khuỷu tay khoát nước
câu, diễn đạt
1.ストローク​​

Thảo luận, đóng góp