cách cấu tạo khó bắt lửa
1.たいかこうぞう 「耐火構造」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NẠIタイ
CẤUコウ
HỎA
TẠO,THÁOゾウ