cách đánh vần
danh từ
1.スペル​​

Thảo luận, đóng góp