cách đi
1.あるきかた 「歩き方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘホ、ブ、フ
PHƯƠNGホウ