cách điệu
1.ちょうし 「調子」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
ĐIỀUチョウ