cách độ
1.さい 「差異」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SAI
DỊ