cách đoạn
1.そしする 「阻止する」​​
2.ちゅうだん 「中断」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
TRỞ
CHỈ
ĐOẠN,ĐOÁNダン