cách đọc chữ Hán
danh từ
1.おんくん 「音訓」​​
câu, diễn đạt
2.おんくん 「音訓」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cách đọc chữ Hán

1. Bảng hướng dẫn cách đọc âm KUN và âm ON của chữ Hán
音訓表

Kanji liên quan

ÂMオン、-ノン、イン
HUẤNクン、キン