cách lí giải
danh từ
1.よみかた 「読み方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘCドク、トク、トウ
PHƯƠNGホウ