cách mệnh
1.かくめい 「革命」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỆNHメイ、ミョウ
CÁCHカク