cách ngôn
danh từ
1.アフォルズム​​
2.かくげん 「格言」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÔNゲン、ゴン
CÁCHカク、コウ、キャク、ゴウ