cách phát âm rõ ràng
câu, diễn đạt
1.ちょうおん 「調音」 [ĐIỀU ÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÂMオン、-ノン、イン
ĐIỀUチョウ