cách quãng
1.かんかく 「間隔」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁCHカク
GIANカン、ケン