cách suy nghĩ
danh từ
1.かんがえかた 「考え方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHƯƠNGホウ
KHẢOコウ