cách tháng
1.かくげつ 「隔月」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUYỆTゲツ、ガツ
CÁCHカク