cách xử thế
danh từ
1.りねん 「理念」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIỆMネン