cái ách
danh từ
1.くびき 「頸木」 [* MỘC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク