cái bị vạch trần
câu, diễn đạt
1.ばくろ 「暴露」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠO,BỘCボウ、バク
LỘロ、ロウ