cái bình
danh từ
1.つぼ 「壷」 [HỒ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỒ