cái bỏ chìa khóa
câu, diễn đạt
1.キーホルダー​​

Thảo luận, đóng góp