cải cách ruộng đất
1.とちかくめい 「土地革命」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỔド、ト
ĐỊAチ、ジ
MỆNHメイ、ミョウ
CÁCHカク