cải cách tiền tệ
1.つうかかくめい 「通貨革命」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
MỆNHメイ、ミョウ
HÓA
CÁCHカク