cái cắt móng tay
câu, diễn đạt
1.つめきり 「爪切」 [TRẢO THIẾT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẢOソウ
THIẾTセツ、サイ