cái chăn đỏ
danh từ
1.あかげっと 「赤毛布」 [XÍCH MAO BỐ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
MAOモウ
BỐ