cái chày
danh từ
1.にゅうぼう 「乳棒」 [NHŨ BỔNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỔNGボウ
NHŨニュウ