cái chén
1.ちゃわん 「茶碗」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÀチャ、サ