cái chết vì tình yêu
danh từ
1.こいじに 「恋死」 [LUYẾN TỬ]​​
câu, diễn đạt
2.こいじに 「恋死」 [LUYẾN TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUYẾNレン
TỬ