cái chuông
danh từ
1.かね 「鐘」​​
2.すず 「鈴」​​
3.ベル​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUNGショウ
LINHレイ、リン