cái cổ áo
câu, diễn đạt
1.カラー​​

Thảo luận, đóng góp