cái cổ áo (sơ mi)
danh từ
1.カラー​​
câu, diễn đạt
2.カラー​​

Thảo luận, đóng góp