cái cốt lõi
danh từ
1.こんかん 「根幹」​​
2.ようし 「要旨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
YẾUヨウ
CÁNカン
CĂNコン