cải củ
1.だいこん 「大根」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
CĂNコン