cái cũ và cái mới
câu, diễn đạt
1.しんきゅう 「新旧」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỰUキュウ
TÂNシン