cải cúc
1.しゅんぎく 「春菊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÚCキク
XUÂNシュン