cái cung
danh từ
1.ゆみ 「弓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CUNGキュウ