cái cuối
danh từ
1.まつ 「末」 [MẠT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠTマツ、バツ