cái đại thể
danh từ
1.だいたい 「大体」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
THỂタイ、テイ